پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی کلاین و همکاران (2006)

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی کلاین و همکاران (2006)

پرسشنامه-جامعه-پذیری-سازمانی-کلاین-و-همکاران-(2006)

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی کلاین و همکاران(2006)، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات پرسشنامه:
هدف: سنجش میزان جامعه پذیری سازمانی کارکنان سازمان
• معرفی پرسشنامه:
مقیاسهای این پرسشنامه توسط چائو در سال 1994 تدوین شده است. این پرسشنامه میزان جامعه پذیری در سازمان را در شش بعد وظیفه، زبان، سیاست، اهداف، تاریخچه، همکاران را در قالب 32 گویه، مورد بررسی قرار می دهد و پاسخ دهنده گزینه ای را که در مورد سازمان او صدق می¬کند را علامت می زند. نکته مورد اهمیت این است که، مقیاس مدرج سازی این پرسشنامه مقیاس لیکرت 5 درجه ای است( نمره 1= کاملا مخالفم تا نمره 5= کاملا موفقم).
• روایی و پایایی:
این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران هنجاریابی نشده و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است). اما کلاین وهمکارانش، روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی این پرسشنامه را طبق آلفای کرونباخ 0.75 ذکر کرده است.

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0