پاورپوینت تزئینات در معماری اسلامی

پاورپوینت تزئینات در معماری اسلامی

پاورپوینت-تزئینات-در-معماری-اسلامی

توضیحات:
پاورپوینت شامل 58 اسلاید در باب موضوع تزئینات در معماری اسلامی.
بخشی از متن فایل:
هنرمند ان اسلامي طرح هاي هند سي را به د رجه اي ازکمال و پيچيد گي رساندند
که تا آن زمان دست نيافتني بود.اين طرح ها د ر قالب ترکيب د لنشيني از
تکرار، تقارن و پيوسته بودن عناصر بيان مي شوند نقوش هندسی در هنر ايرانی
تنها مايه لذّت چشم يا ذهن نبوده، بلکه مفهومی بسيار عميق تر داشته است.
غربيان تحريم شمايل کشی و ترسيم اندام انسان، حيوانات و يا ساخت مجسمه هايی
از آنها را باعث رواج نقوش هندسی و گياهی در هنرهای اسلامی می دانند. در
صورتی که حتی اگر اين تحريم هم صورت نمی پذيرفت، هنرمندان به دليل همخوانی
با مبانی نظری اسلام از نقوش هندسی بهره می بردند. در اسلام علم هندسه در
هنر به کار گرفته شد، و در غياب اندازه ها و ابزار امروزی از دايره به
عنوان پايه ای برای تکثير نقوش و جلوه های گوناگون تودرتوی آن که نمادی از
ايجاد کثرت (مخلوقات خداوند ) از واحد(خداوند) متعال در عالم می باشد،
استفاده شد…
فهرست مطالب:
مقدمه
هنر در تفكر اسلامي
معماري اسلامي
تزيينات در معماري اسلامي
عناصر تزئين
نقوش هندسی
نقوش گياهی
نور
آب
خوشنويسی
روش های اجرای تزيينات
آجركاري
طاقنما
نغول
انواع آجر
کاشی کاری
دلايل استفاده
انواع روشهای کاشیکاری
انواع کاشی
گچبری
نگارگری
شیوه های دیگر در اجرای کتیبه های نستعلیق
تزیینات فلزی
اجزای تزيين
بررسی جامع بناها
معماری عثمانی
مسجد سلطان احمد
مسجد شاهزاده مهمت
مسجد مهریماه سلطان
مسجد رستم پاشا
معماري عصر صفويه
مسجد شیخ لطف الله
کاخ عالی قاپو
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی
مسجد امام
منابع

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0