نمونه سوال بنای سفتکار درجه 3 با جواب

نمونه سوال بنای سفتکار درجه 3 با جواب

نمونه-سوال-بنای-سفتکار-درجه-3-با-جواب

توضیحات:
6 دوره نمونه سوالات ادواری بنای سفتکار درجه 3 فنی حرفه ای بهمراه پاسخ، ویژه هنرآموزان و دانش آموزان و کارآموزان جهت بیمه حرفه ای بنای سازمان تامین اجتمایی با تهیه این مجموعه سوال های ادواری قبولی شما در آزمون صد درصد خواهد بود .
بخشی از سوالات:
-علت وجود نمک در ملات کاه گل چیست؟
الف –سبز نشدن گیاه ب-مقاومت بالا ج-شوره نزدن د-گیرش بهتر

-نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد چیست؟
الف)نیم لایی ب)قلم دانی ج)نیمه د)کلاغ پر

-نام آجری که به ابعاد 5×25×25 سانتی متر است چیست ؟
الف)بهمنی ب)خطائی ج)نظامی د)فشاری

-نام آجرهایی که جنس رسی و با ابعاد 4×20×20 و 5×40×200رسانتی متر می باشدچیست؟
الف)آجرهای بتنی ب)آجرنظامی، خطائی ج)آجر های ماسه آهکی د)آجرسفال سقفی

– مورد مصرف آجر جوش در ساختمان کجاست؟
الف)نماسازی ب)فرش کف ج)فونداسیون د)دست انداز

– امتیاز آجرلعابی نسبت به دیگر آجرها چیست؟
الف)زیبایی نما ب)صاف بودن سطح آن ج)جلوگیری از نفوذآب د)هرسه مورد

– وجود بند برشی در پیوندها مقاومت دیوار را….
الف)ضعیف می کند ب)قوی می کند ج)فرقی ندارد د)دو برابر می کند

– كدام یك از ملاتهای زیر ملات آبی نیستند؟
الف- ساروج ب- با تارد ج- گچ و خاك د- ماسه و سیمان

– مقدار پوشش بتون اطراف میلگرد در پی بتون مسطح حد اقل چقدر است؟
الف- 2 سانتی متر ب- 4 سانتی متر ج- 10 سانتی متر د- 5 سانتی متر

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0