مقاله محاربه

مقاله محاربه

مقاله محاربه

دانلود فایل محاربه 76 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب پيشگفتار…………………………………………………………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: مجازات و اهداف آن………………………………………………………. 2 گفتار اول: مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي…………………… 3 گفتار دوم: اهداف مجازات…………………………………………………………….. 6 فصل دوم: حدود……………………………………………………………………….. 11 گفتار اول: تعريف حد و انواع آن……………………………………………………… 12 1. انواع حد…………………………………………………………………………………………………. 17 2. حد تازيانه……………………………………………………………………………. 17 3. حد سنگسار………………………………………………………………………….. 18 4. حد قطع دست……………………………………………………………………….. 18 گفتار دوم: در بيان احكام حدود از نظر خاصه و عام………………………………… 18 ضرورت اجرايي حدود و فلسفه آن…………………………………………………… 20 فايده اجتماعي كيفر حدود……………………………………………………………… 23

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0