مقاله علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

مقاله علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

مقاله علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

دانلود فایل علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي 42 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب پيشگفتار …………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3 بخش اول:………………………………………………………………………………………………….. علوم اجتماعي و مشكل بيكاري جوانان…………………………………………………………… 5 1- اهميت موضوع در علوم اجتماعي منطقه اي و نكات كلي آن……………………….. 6 2- مسائل نظري و روش شناسي……………………………………………………………………. 8 جوانان و پايگاه طبقاتي…………………………………………………………………………………. 9 مفهوم بيكاري جوانان……………………………………………………………………………………. 10 بخش دوم:………………………………………………………………………………………………….. علل و پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي بيكاري جوانان……………………….. 14 1- علل بيكاري جوانان…………………………………………………………………………………. 15 1-1- رشد شديد جمعيت، بحران

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0