مجتمع مسکونی با رویکرد تعامل اجتماعی ساکنین

مجتمع مسکونی با رویکرد تعامل اجتماعی ساکنین

مجتمع مسکونی با رویکرد تعامل اجتماعی ساکنین

در این طرح از حیاط مرکزی و چهار باغ و همچنین از عناصر باغ ایرانی ایده گرفته شده است. عناصری همچون سلسله مراتب، تقارن، مرکزیت، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر که سعی شده در طراحی به آن اشاره گردد. یکی دیگر از عناصر معماری باغ ایرانی وجود جوی های آب می باشد که در طراحی این مجتمع از چهار طرف سایت به سمت داخل جوی هایی طراحی شده. در طراحی سعی شد هیچ فضای سبز بیهوده ای باقی نماند. استخرهایی برای انعکاس فضا در آب و ایجاد زیبایی مضاعف طراحی گردید. امکانات پروژه: فایل اتوکد مجتمع مسکونی پوستر

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0