طراحی دیافراگم در ساختمان

طراحی دیافراگم در ساختمان

طراحی-دیافراگم-در-ساختماننام فایل : طراحی دیافراگم در ساختمان فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 46 صفحه

بخشی از متن فایل:

وظایف و عملکرد دیافراگم ها
• انتقال نیرو های اینرسی جانبی به اعضا قائم سیستم باربر لرزه ای
• مقاومت در برابر بارهای قائم )ثقلی(
• ایجاد تکیه گاه جانبی برای اعضای قائم
• مقاومت در برابر نیروهای خارج از صفحه دیوارهای پیرامونی
• انتقال بار بین عناصر باربر جانبی )نیروی انتقالی(
• ایجاد تکیه گاه برای نیروهای ناشی از فشار خاک در تراز های زیر زمین
• یکپارچگی سیستم باربر جانبی
• باز توزیع بار جانبی اطراف بازشو های کف
• باز توزیع نیروی ناشی از پیچش
• تحمل بار رانشی ستون های مایل یا دارای پیش آمدگی
در این فایل pdf ، ضمن معرفی وظایف و عملکرد دیافراگم ها و اعضای تشکیل دهنده آن در ساختمان ، مراحل و گام های طراحی آن با استفاده از آیین نامه های 2800 ،ارایه می گردد.

فهرست مطالب:

-وظایف و عملکرد دیافراگم ها
-اجزای دیافراگم
-هدف از طراحی لرزه ای دیافراگم
-انواع دیافراگم
-نیروهای داخل دیافراگم
-عوامل موثر بر صلبیت دیافراگم
-مثال (حل گام به گام مثال)

با سپاس

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0