سد خاکی

سد خاکی

سد-خاکینام فایل : سد خاکی فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 49 صفحه.

بخشی از متن فایل:
سد خاکی یا سد سنگریزه‌ای نوعی سد است که برای ساخت آن مصالح را از همان منطقه احداث یا نواحی نزدیک تأمین می‌کنند، و اصولاً دارای هسته رسی می‌باشند. رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می‌گردد و مانند نوعی عایق رطوبتی عمل می‌کند.
این فایل ، جزوه و خلاصه کتاب ، درس سد خاکی مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که در آن ضمن ارایه درس ، مباحث پیرامون آن را شرح داده شده است. این جزوه برای آمادگی دانشجویانی رشته مهندسی عمران در آزمون نهایی ترم توصیه می شود.

فهرست مطالب:

-انتخاب شکل سد خاکی
-مقاطع تیپ سدهای خاکی روی پی نفوذناپذیر
-گونه های مختلف از دیدگاه همگنی بدنه سد
-نوع دیافراگمی سدهای خاکی
-مقاطع تیپ سد های سنگریزه ای
-کنترل تراوش
-اشکال مختلف خرابی در یک سد خاکریزه ای
-مکانیسم های خرابی سدهای خاکریزه ای و روشهای جلوگیری از آنها
-زهکشی دودکش
-زهکشی دربدنه سد
-زهکشی لایه ای افقی
-زهکشی مایل
-پنجه سنگی
-انواع اصلی زهکشی بدنه در سدهای خاکی
-مغزه زهکشی و شکل ساده انواع زهکشها
-انواع دیگر زهکش ها در پنجه سد
-دو نمونه از زهکشهای لایه ای در بدنه سد
-شرایط صافی ها و طراحی فیلتر
-تعیین منحنی دانه بندی مصالح فیلتر
-تعیین ضخامت زهکش
-ارتفاع آزاد
-روش عملی برآورد شیب طرفین سد خاکی
-محاسبه عرض تاج سد

با سپاس

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0