داستان دو برادر با یک کفش

داستان دو برادر با یک کفش

داستان دو برادر با یک کفش

نام داستان: دو برادر با یک کفش نوشته ای از داستان: روزی روزگاری دو برادر فقیر به نام رندین و برلین در یک خانه ای ساده زندگی می کردند و به دلیل بی پولی هنگامی که رندین از مدرسه می آمد زود کفش هایش را در می آوُرد و به برادرش برلین می داد و برلین نیز کفش ها را می پوشید و به سمت مدرسه می دوید… تعداد صفحات: 2

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0