جزوه درس متره و برآورد -استاد رشیدی (دانشگاه لرستان)

جزوه درس متره و برآورد -استاد رشیدی (دانشگاه لرستان)

جزوه-درس-متره-و-برآورد-استاد-رشیدی-(دانشگاه-لرستان)نام فایل : جزوه درس متره و برآورد -استاد رشیدی (دانشگاه لرستان) فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 67 صفحه

بخشی از متن فایل:

یکی از فاکتورهاي اساسی در پروژه هاي عمرانی و ساخت وساز تعیین و محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز وسپس برآورد ریالی پروژه از روي آن مقادیر محاسبه شده می باشد.
در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله براي مجریان پروژه نقش اساسی دارد:
الف( مقدار مصالح مورد نیاز در طول پروژه چقدر می باشد تا با توجه به برنامه زمان بندي نسبت به تهیه آنها
یا سفارش مصالح اقدام نمایند.
ب(هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود ؟
در این فایل pdf ، جزوه درس متره و برآورد ،استاد رشیدی در دانشگاه لرستان ،ارایه می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول- معرفی متره و برآورد
فصل دوم- آشنایی با دفترچه هاي فهرست بها و نحوه استفاده از آنها
فصل سوم- آشنایی با روابط بین کارفرما، مهندسین مشاور وپیمانکار و وظایف هر کدام و انواع پیمانها
فصل چهارم- آشنایی با شرایط پیمان و برگزاري مناقصات
فصل پنجم- آشنایی با روشهاي مختلف برآورد اقلام مختلف کارهاي ساختمانی
فصل ششم- آشنایی با صورت وضعیت نویسی، صورت مجلسها و دستور کارها
فصل هفتم- آشنایی با تهیه وتنظیم صورت وضعیت هاي موقت و قطعی
فصل هشتم –تعدیل

با سپاس

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0