جزوه استاتیک-استاد صرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه استاتیک-استاد صرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه-استاتیک-استاد-صرامی-(دانشگاه-صنعتی-اصفهان)نام فایل : جزوه استاتیک-استاد صرامی (دانشگاه صنعتی اصفهان) فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 81 صفحه.

بخشی از متن فایل:

استاتیک یکی از دروس اصلی مربوط به مقطع کارشناسی مهندسی عمران می باشد که دانشجویان این رشته الزاما می بایست آنرا گذرانده و اهمیت این درس تا آنجاست که بعنوان پیش نیاز سایر دروس اصلی مطرح می باشد
در این فایل ، جزوه کلاسی درس استاتیک استاد صرامی در دانشگاه صنعتی اصفهان، ارایه شده است.
فهرست مطالب:

1-معرفی و مفاهیم اولیه
2-بردارها و قوانین جبر بردارها
3-تعادل و استاتیک ذرات
4-اجسام صلب
5-ترسیم دیاگرام آزاد و بررسی تعادل اجسام صلب
6-خرپاها ؛ انواع خرپاها ؛ درجه نامعینی خرپاها ؛ پایداری خرپاها ؛ روش های تحلیل
7-قاب ها و ماشین ها
8-خواص سطوح ؛ مرکز ثقل ؛ مرکز جرم ؛ مرکز طول ؛ سطح و حجم
9-تیرها : محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی و رسم دیاگرام های نیروی برشی و لنگر خمشی
10-ممان اینرسی سطوح و چرخش محورها

با سپاس

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0