جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه-آمار-و-احتمال-مهندسینام فایل : جزوه آمار و احتمال مهندسی فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 174 صفحه.

بخشی از متن فایل:
امروزه در علوم پایه و مهندسی به دفعات نیاز به جمع آوری اطلاعات در مورد مجموعه هایی از اشیا و یا انسانها داریم که این امر به عهده علم آمار می باشد و با کمک آمار توصیفی می توان اطلاعات جمع آوری شده را به صورتی منظم گردآوری نمود.

در این فایل ، جزوه آمار و احتمالات مهندسی را با دکر مثال و راه حل آن برای ارایه به دانشجویان فنی و مهندسی گردآوری شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: آمار توصیفی
فصل دوم: آنالیز ترکیبی و احتمال
فصل سوم: متغیر های تصادفی و توابع توزیع
فصل چهارم: امید ریاضی
فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چند بعدی
فصل ششم: توزیع گسسته
فصل هفتم: توزیع های مبتنی بر متغیر تصادفی پیوسته
فصل هشتم: توزیع های نمونه ای
فصل نهم: توزیع های برخی از آماره ها
فصل دهم: روشهای برآوردیابی
فصل یازدهم: آزمون فرض های مختلف
فصل دوازدهم: دگرسیون

با سپاس

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0