تحقیق گزارش کارآموزی رشته برق

تحقیق گزارش کارآموزی رشته برق

تحقیق گزارش کارآموزی رشته برق

دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته برق 41 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب فصل اول: عايق بندي ترانسفورماتور …………………………………………………………….. 1 1-1- انواع عايق ها…………………………………………………………………………………………. 2 1-2- مشخصات اساسي دي الکتريک ها………………………………………………………………… 4 1-3- ترانسفورماتورهاي خشک ………………………………………………………………………….. 5 1-4- ترانسفورماتورهاي غوطه ور در روغن …………………………………………………………….. 7 فصل دوم: روغن در ترانسفورماتورهاي عايق بندي شده با عايق هاي مايع ………… 10 2-1-کلاس روغن…………………………………………………………………………………………… 12 2-2- خواص شيميايي روغن………………………………………………………………………………. 12 2-3- هيدروکربن ها…………………………………………………………………………………………. 13 2-4- روغن هاي پارافيني…………………………………………………………………………………… 13 2-5- روغن هاي نفتالين…………………………………………………………………………………….. 14 2-6- پير شدن روغن………………………………………………………………………………………… 15

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0