تحقیق بلوغ

تحقیق بلوغ

تحقیق-بلوغ

توضیحات:
تحقیق با موضوع بلوغ، بصورت ورد و با فرمت word میباشد.
بخشی از این تحقیق:
جواني گلي است كه جز يك دفعه در بهار عمر شكفته نمي شود . آفتابي است كه طلوع آن در آسمان جيات شخص محدود است .
جواني باران رحمتي است كه در بهار عمر ، در بوستان حيات شخص مي بارد . روح جوان مانند باز بلند پرواز ،در شبهاي بهاران خروشان و مانند آتش سوزان است .
بلوغ ، موضوع نويني نيست كه در رشته هاي گوناگون علوم مورد توجه قرار گيرد بلكه از زمانهاي دور مورد توجه انديشمندان بوده است . سير تاريخي مطالعه بر بلوغ و نوجواني حاكي از آن است كه از افلاطون و ارسطو نوشته هاي متعددي پيرامون اين مطلب بدست ما رسيده چنانچه ارسطو معتقد است كه اين مرحله از زندگي ،مرحله رويا ها و خيالبافي ها و آرزوطلبي است . لازم به يادآوري است كه تا پيش از اينكه دوره بلوغ مورد مطالعه جدي قرار گيرد بيشتر از جنبه نظري مورد بحث قرار مي گرفت و كمتر به بعد علمي و تجربي آن توجه مي كردند .
بلوغ به معناي تولدي ديگر در واقع به منزله دوره اي از حيات انسان تلقي مي شود كه به آن مرحله بي فراري ونابساماني نيز مي گويند .مرحله اي از زندگي فرد كه در آن اين نابسامانيها و آشفتگيها اجتناب ناپذير است . البته وقتي كه كودك در محيط سرشار از آرامش ،امنيت و محبت يك خانواده به حيات خويش ادامه مي دهد اين دوره آشفته ونابسامان را هم به خوبي و بدون هيچ گونه نظم و اختلالي سپري خواهد كرد وپابه عرصه ديگري از زندگي خود يعني دوره بزرگسالي مي نهد .

فهرست تحقیق:
مقدمه
مفهوم بلوغ
سن بلوغ
ویژگیهای دوران بلوغ
تغذیه در سن بلوغ
تغییرات فیزیولوژیکی بلوغ
تحولات روحی دوران بلوغ
افزایش حساسیت روحی به مسائل زندگی
دوستیهای نوجوان
بلوغ و ازدیاد تفکر و تعقل
شکل گیری افکار و اعتقادات
برخورد با نوجوان و بلوغ
شکل گیری شخصیت
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

دانلود فایل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0