برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

تعريف مديريت مديريت فعاليتي است منظم درجهت تحقق اهداف معين ازطريق ايجادروابط ميان منابع موجود، انجام دادن كاربامشاركت افراد ديگروشركت فعال در تصميم گيري. وظايف مديريّت برنامه ‏ ريزي ( Planning) سازمان‏دهي ( Organizing) رهبري ( Leading) كنترل ( Controlling)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0